Метка: 2-я заповедь

2-я заповедь

2-я Не сотвори себъ* кумира и всякого подобiя,елика на небеси горъ*,и елика на земли низу,и елика въ водахъ подъ землею;да не поклонишися имъ,не послужиши имъ.

Не делай себе идола (статуи) и никакого изображенiя того ,что на небе вверху, что на земле внизу,что въ водахъ подъ землею;не кланяйся и не служи имъ.

Кумиръ-истуканъ,идолъ и ,вообще,всякая вещь или созданiе,которое люди почитаютъ за истиннаго Бога.Всякаго подобiя-всякое изображенiе земныхъ предметовъ.Елика-что .Горъ*-наверху.Низу-внизу.

Что запрещаетъ Богъ этой заповъ*дью?

Запрещаетъ поклоняться идоламъ или какимъ-либо вещественнымъ изображенiям придуманного божества.

Чему кланяются язычники?

На небе:солнцу,лунъ*,звъ*здамъ;на землъ*:звъ*рямъ,птицамъ,растенiямъ;въ водахъ:рыбамъ,гадамъ и др.

Не гръ*шно ли кланяться иконамъ?

Иконамъ, или образамъ,не гръ*шно кланяться,потому что,когда мы молимся предъ иконами,то мы кланяемся не дереву или краскамъ,а изображенному на иконъ* Богу или святымъ Его,представляя ихъ самихъ въ умъ* предъ собою.